"If at first an idea does not sound absurd there is no hope for it "

 

 

 

                                                        ( Albert Einstein (1))

 

 

 


 

          Artiklar                 Böcker                     Plattland

 

 

 

 

 

Artiklar/Presentationer

 

 

 

 

 

 

 

On a mathematical possible extension of space-time in the special theory of relativity to six dimensions and its relation to near-death-experiences and to the mind-matter problem in general  Abstract

Lite mer utförligt i  Relativitetsteorin och medvetandet 

 

 

 

Och den matematiska grunden se rumtid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation på ICCP 2005 (Världskonferens för Kognitiv Psykoterapi)

Abstract:Mind-body problem – undecidable but meaningful. Relevance for treatment of suicidal intention

 


 

 Presentation på Towards a Science of Consciousness may 2011

 

 

 What can a brain really do? Mind-body question is either undecidable or material­ism is false. Solving the problem of consciousness by transforming the hard problems to easy ones ABSTRACT

 

 

 

 

Psykiatrin och människans själ

 

publicerad i Tidskrifen Svensk psykiatri nr 1 2010 i något förkortad form i papperstidningen men kan laddas ned i full version från deras hemsida

Tidskriften Svensk Psykiatri

 

Ett konventionellt svar finns i SP nr 2 2010. Och mitt svar

 

Hjärnmaterialismen kan ej förklara själen

 

 

i Tidskriften Svensk psykaitri nr 1 2011 i förkortad form i pappersupplagan men i full version på hemsidan. Referar i den artikeln även till

Kan naturvetenskapen verkligen förvisa Gud till att vara ett hjärnspöke?

 

 

 

 

 

 

 

Böcker

 

Medvetandet och döden. En antologi om nära-döden-fenomen och utomkroppsliga upplevelser Red Kersti Wistrand och Jan Pilotti NoK 1982

 

 

 

Medverkat i Nytänkande red N-O Jacobson Norsteds 1987 med kapitlet Medvetandet och Hjärnan här kallat     Nära-döden-upplevelser och medvetandet 

 

 

Kan vara lättast att börja med. Utgår från nära-döden-upplevelser, undersöker olika idéer om hjärnan men argumenterar för att vi inte ens kan förklara vanliga sinnesupplevelser. Idén om en ny modell för medvetandet utifrån en utvidgning av den speciella relativitetsteorin till sex dimensioner

 

 

 

 

 

 

PLATTLAND

 

 

 

Ett litet besök i plattland    och en fin animation på Youtube Flatland   

 

 

 

Den klasiska boken om ”plattländare ” Abbott E , Flatland org 1884 talet i en intressant dubbelbok med Burger D Sphereland  Harper Collins 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Citerat från Michio Kaku Physics of the Impossible Penguin Books  2009 men ingen tydlig källa

 

 

 

 

 

 

 

OBS Om ni laddar ned någon fil får den ett siffernamn. Vill ni spara filen rekommenderas att ni döper om den