Matematisk beskrivning av världen i fysiken


Från rum och tid till rumtid  


Del 1 Bakgrund till Einsteins speciella relativitetsteori.  RUMTID  

Från klassisk fysik till Einstein


Del 2 Överljushastighet och sex dimensioner

The mathematical basis for extending Einsteins special

Theory of relativity to include superlight velocities and an idea of six dimensional space-time

Ref 2 Rindlers mathematical derivation of LT

Andra fysiker som beskriver sex dimensioner  E A B Cole och Matej Pavsic se  Fysik


och till medvetande i sex dimensioner

Del 3 Six dimensions and consciousness  

Abstract

  Sexdimensionell rumtid och medvetande      

Lite mer utförligt

och mer populärt 

Medvetandet och hjärnan