Manifest för behovsekonomi fritt att ladda ned som pdf

Finns även på punktskrift

Manifesto for Needseconomy free download

Manifesto  para la Necesiconomy free download

 

Samhällets existentiella  kris


Solidaritet

Då Internationalen som organisation inte längre verkar så mycket  tar jag mig friheten att göra förändringar i texten, och kallar den Solidariteten med fyra verser  och noter

 Den franska originaltexten  och Henrik Menanders  originaltext Internationalen

I Henrik Menanders starka svenska översättning finns redan det djupt mänskliga och existentiella

"från mörkret stiga vi mot ljuset från intet allt vi vilja bli" och detta lyfts fram lite mer och även vår tids ödesfråga miljön. I en av verserna skaldar han visserligen  " I höjden räddarn vi ej hälsa, ej furstar gudar stå oss bi" men jag hoppas och tror att Henrik Menander förlåter mig för mina ändringar, från den sångarhimmel han befinner sig


Solidariteten                    

Upp själar uti alla män’skor

Som hjärnan bojor lagt uppå

I hjärtat sjunger våran mentor                

Vi ska kärlekens väg nu gå

Vakna upp ur mörka egosruset

Själ stå upp du är nu fri

Från mörkret stiga vi mot ljuset,

från intet allt vi vilja bli.

 

Refräng

 

Upp till kamp för Mänskligheten!

Sista striden det är,

ty Solidariteten

åt alla lycka bär.

Upp till kamp för Planeten !

Sista striden det är,

ty Solidariteten

åt alla lycka bär.

 

Var människa i stad på landet

Nu ska vi rädda livsmiljön

Tillsammans äre' klart vi kan de'

våran jord ska bli så skön

Kapiltalet jorden söndersprätta

Men när vi nu till vårt försvar

Helt stopp för girigheten sätta

Ska solen stråla mera klar

 

Refräng

 

Vi är människor på Planeten

Våran jord ska va ren och grön

Och Solidariteten

Ger alla medborgarlön

Vi är människor på Planeten

En enad mänsklighet vi är

Och Solidariteten

oss kärlek alla lär.