Nobelpriset i fysik 2011

"If at first an idea does not sound absurd there is no hope for it " (Einstein)

 

"Årets Nobelpris i fysik tilldelas dem som upptäckt att universum utvidgas men med ökande, accelererande, hastighet. Vad som driver på accelerationen är okänt, men detta okända kallas mörk energi och vad det är, säger Kungliga vetenskapsakademiens representanter, är kanske fysikens största gåta. Vad som är känt är att den mörka energin utgör tre fjärdedelar av världsalltet. Tidigare har även mörk materia fått antagas. Det senare kan förutsägas från en utvidgning av Einsteins speciella relativitetsteori till sex dimensioner, med tre rums och tre tidsdimensioner. Denna teori har inte vunnit någon större acceptans då den tillåter överljushastighet och omkastning mellan orsak och verkan, i strid med en grundbult i den materialistiska världsbilden. Men nu kanske sådana partiklar har hittats i Cern.  Finns det ett samband?" 

ur  Jan Pilotti Snabbare än ljuset


Sökandet efter en teori för allting

Hawking Mlodinows nya bok Den stora planen kommenteras klokt av

Karl-Erik Erdis.

Min korta kommentar