En stor studie
 Adverse Childhood Experiences and their Relationship to Adult Well-being and Disease
visar på ett graderat "dos-respons" samband dvs med flera skadliga barndomshändelser ökar risken för somatiska och psykiatriska sjukdomar och även ekonomiska och socialt problem
En matematisk modell för beräkning av prevalens av antal ACE för visst tillstånd utifrån ACE studien

kan laddas ned som Excel fil. Rational för modellen.