Socialstyrelsen medverkar till att sprida grova felaktigheter om ADHD. Trots att detta påpekats

tänker de inte ändra sig och hänvisar till deras experter och referenser som inte håller.

se min skrivelse till Socialstyrelsen  och Bil 1     Bil 2   Bil 3      Bil 4