Sexuella övergrepp mot barn


Artikel publicerad i SvD nätupplaga feb 2011 Rättsprocessen hjälper sällan barn.

en längre artikel som helt refuserades i DN och var för lång för SvD.

Artikel  i  Våga Se   nr 3  2002 Skyddsperspektivet viktigast


En mycket bra bok om handläggning vid misstankar om eller konstaterade övergrepp

The Relational Trauma of Incest: Family-Based Approach to Treatment - Marcia Sheinberg

och i svensk  bokhandel


En annan mycket bra bok som handlar om ansvar som gäller framtiden till skillnad från skuld och straff.

Invitation to ResponsibilityVad är viktigast?

Att straffa dem som begått sexuella övergrepp?

eller

Att behandla de barn som utsatts för sexuella övergrepp?

 

Läget i Sverige är katastrofalt. Bara ca 10 % av alla barn som utsätts för sexuella övergrepp kommer till samhällets kännedom och de flesta får därför inte det skydd och den behandling de behöver. Jag avser att visa att detta beror på en övertro och överbetoning av det juridiska systemets möjligheter, och att visa på ett alternativ. Kan det finnas psykologiska orsaker till att detta missförhållande, som är i uppenbar strid med Barnkonventionen Art 19 Skydd mot övergrepp, ännu inte lösts?


Skydd och behandling viktigare än juridik

för att upptäcka och förebygga

sexuella övergrepp mot barn

Uppsats Örebro Universitet VT 2016